אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי

אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי

סיום מלחמת העולם השנייה הותיר מאות מדענים גרמנים מובטלים. אבל לא לאורך זמן . מדינות ערב שזה עתה חזו בהקדמת מדינת ישראל לא יכלו להשלים עם המצב והחלו לגייס מדענים נאצים להקמת בסיסי טילים . מכאן נולד סיפור אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי

ציר הזמן של ההיסטוריה

אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי על הקצין הנאצי שסייע למוסד לצוד מדענים בשירות מדינות ערב זכה לווייה מפוארת אך בניגוד למיתוס לא חי מזהב נאצי אלא מבגידה

1945 סיום מלחמת העולם השנייה
1948 הקמת מדינת ישראל
1950 מדענים נאצים פועלים בארצות ערב
1963 ~ סקורציני מחסל מדענים נאצים בשירות המוסד הישראלי

אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי

אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי

מבצע דמוקלס לחיסול המדענים הנאציים

Operation Damocles היה שם קוד למבצע חיסול מדענים נאציים ברחבי העולם. אגדות המוסד הישראלי החלו להתהוות.
אבל הם לא יכלו היו להסתובב באירופה ובמדינות ערב ולחסל מדענים נאציים ללא סיוע מבפנים .

אוטו סקורצני סוכן מוסד הסיפור האמיתי

האם היה זה otto skorzeny מנהיג הקהילה הנאצית באירופה לאחר מלחמת העולם השנייה שחיסל שורת מדענים נאציים בשירות ה mossad הישראלי

חייו הנוחים של otto skorzeny בספרד , שלא לאמר חיי השפע , יוחסו לחלקו בנטילת זהב נאצי בסוף המלחמה.
תאוריות בדבר הזהב הנאצי היו מקור להשראה וחיפוש אוצרות במשך עשרות שנים.
בהעדר אמת אחרת האגדות והמיתוסים תפקדו בתור פתרון תעלומת הזהב הנאצי. אבל לא .

בסופו של דבר של לכל אחד היה את המזל של פון בראון .

סקורציני מת ב 1975 וזכה ללוייה נאצית מפוארת . ארון מפואר עטוף בדגלי הרייך השלישי . למול הארון עמדו חבורה של אווילים והצדיעו לארון ולמי שנטמן בו – סוכן המוסד אוטו סקורציני.