איפה חייבים לחבוש מסכה תקנות מעודכנות

איפה חייבים לחבוש מסכה תקנות מעודכנות

צו בריאות העם קובע היכן חייבם לחבוש מסכה. במסגרת חובת עטיית מסכה צו (מס' 13) תש"ף-2020 צו (מס' 14) תש"ף-2020 צו (מס' 15) תש"ף-2020 מוסדרות התקנות איפה חייבים לחבוש מסכה תקנות מעודכנות

איפה חייבם לשים מסכה על הפנים

איפה חייבם לשים מסכה על הפנים

לא בבית? מסכה חובה!

לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה אולם  סעיף קטן (א) מונה את החריגים מתי לא צריך מסכה מחוץ לבית:

(1) קטין מתחת לגיל 7;

(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);

(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –

נוסעים ברכב? לא צריך לחבוש מסכה ויש חריגים גם למקומות עבודה

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

(5) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;

צו (מס' 14) תש"ף-2020 צו (מס' 17) תש"ף-2020

(6) אדם המבצע פעילות ספורט אינו חייב לחבוש מסכה בציבור.

מי אחראי לחבישת מסכה במקום עבודה

(ג) מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן (א).