בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות רשימה

בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות רשימה

בהתאם למדיניות הממשלה, הכניסה למקומות שפועלים על פי 'התו הירוק' תתאפשר גם בהצגת תוצאה שלילית בבדיקה מהירה. מי שנבדק על ידי גוף בודק שנרשם במשרד הבריאות ונמצא שלילי, יוכל להציג תוצאת בדיקה שלילית לשם כניסה למקום. תוצאה שכזו תהיה בתוקף למשך 24 שעות. בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות רשימה

בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות רשימה

בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות רשימה

רשימת הגופים הדוגמים לבדיקות מהירות שנרשמו במשרד הבריאות, מעודכן ליום 13/07/2021

1 אסותא מרכזים רפואיים
2 מרמנת
3 מובמנט
4 יוסי עמר רפואה דחופה
5 בריאותא
6 פלזמה א.ה.ס בע"מ
7 טרגט
8 הדסה מדיקל
9 סל שירותי סיעוד
10 דן פנורמה אילת
11 מכון שמר
12 טרם
13 טנא קר
14 מדיצ'ק בדיקות בע"מ
15 מדיקוויפ )מבית נובולוג(
16 ש.ר.פ אילת
17 קוביד דו בע"מ
18 לפידות
19 רניום מדיקל
20 תשמחו על לייבי
21 רם ק.ר.מ.
22 AID ג'נומיקס
23 קונספט ליין
24 איכילוב וול
25 איחוד הצלה
26 פרייבטריט
27 אופיס מדקר
28 קיו מדיקל
29 מ.ר.ח.ב מרפאות בקהילה
30 תאגיד הבריאות ליד וולפסון
31 אור ועזר
32 יד שרה
33 ביקור רופא
DMC 34
35 אמ קר
36 מוניטור
KLA 37
38 מד"א
39 אורבוטק
40 תאגיד הבריאות ליד אסף הרופא
41 טריטמד בע"מ
42 המחנות העולים
43 מוא"ז נחל שורק
CBMS 44
45 כנפיים של קרמבו
ברשימה זו עשויות לחול טעויות. ככל ואיתרתם כזו, אנו פנו אלינו למייל il.gov.moh@check_fast . ט.ל.ח פרטי

רשימת בודקים בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות

ביצוע הבדיקות וקבלת אישור מתאים

הגוף המבצע את הבדיקות המהירות יבצע בדיקות בתחנות בדיקה הפועלות על פי התקנות המתאימות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מי שמבקשים להיבדק בבדיקה המהירה צריכים להציג תעודת מזהה בתוקף. נבדקים שהם קטינים ילוו על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופוס הקטינים או יציגו אישור בכתב מאת אחד מהוריהם או אפוטרופוס על הסכמתו לביצוע הבדיקה. הבדיקה נעשית באמצעות ערכות בדיקה ייעודיות (בהתאם להוראות ההפעלה של יצרן הבדיקה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות). כיום, כמעט כל הבדיקות המהירות בישראל נעשות באמצעות דגימת מטוש ללוע ו/או לחלל האף – בדומה לבדיקת PCR (מטוש רגילה).

בדיקות קורונה מהירות משרד הבריאות רשימת הגופים הרשומים במשרד הבריאות. נהלי ביצוע הבדיקה מחירים. מה להביא למעמד בדיקות ומה היא תשובה שלילית

כניסה למקום הפועל בתו ירוק תתאפשר על סמך הצגת תוצאה שלילית בבדיקה שבוצעה בהתאם לאמור לעיל, בתוקף ל-24 שעות. ולא תתאפשר שימוש בתוצאות מעבר לכך.