שונית האלמוגים במפרץ אילת תמונות עדכניות ומצב אקולוגי

שונית האלמוגים במפרץ אילת תמונות עדכניות ומצב אקולוגי

אחד מאתרי התיירות הימיים היפים בישראל נמצא בנקודה הדרומית ביותר על מפה. בכתבה זו שונית האלמוגים במפרץ אילת תמונות עדכניות ומצב אקולוגי.

מה המצב האקולוגי של שונית האלמוגים במפרץ אילת תמונות עדכניות

ממצאים מדאיגים בנוגע לעתיד מפרץ אילת.

מה הדאגה? השונית מתקשה להשתקם מנזקי סערת חורף 2020, שפקדה את המפרץ. הנזקים?. נגרמה שבירה ולכיסוי בחול של מושבות האלמוגים בשונית.

ממצאי הניטור הלאומי של המשרד להגנת הסביבה מצביעים על המשך ירידה באחוז כיסוי האלמוגים; טמפרטורת המים במפרץ ממשיכה לעלות.

שונית האלמוגים במפרץ אילת תמונות

שונית האלמוגים במפרץ אילת תמונות

קרדיט תמונות משונית האלמוגים במפרץ אילת. צילום דרור צוראל, המשרד להגנת הסביבה

המלצות לשיפור המצב האקולוגי של האלמוגים באילת

ממצאי הניטור הלאומי לשנת 2021 שערך המשרד להגנת הסביבה באמצעות המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת מעלים תמונה מדאיגה המצביעה על הידרדרות המערכת האקולוגית הרגישה גם כך של המפרץ השוכן  לחופי הים האדום.

למי הוגש הדוח?. לוועד המנהל של תוכנית הניטור שמממן המשרד להגנת הסביבה על-ידי ד"ר יונתן שקד ופרופ' אמציה גנין.

אחת מהמלצות הדוח היא שלאור גורמי העקה הגלובליים שצפויים להתגבר בשל שינויי האקלים, יש למנוע הצטברות גורמי עקה מקומיים, מכיוון שמערכת מוחלשת תתקשה להתמודד עם מגוון עקות הפועלות עליה במקביל.

הסביבה והסכנות לאוצרות הטבע בים האדום

פגיעה חמורה נוספת נמצאה גם במגוון הביולוגי שבמפרץ אילת. כך, נצפתה ירידה של כ-50% במספר קיפודי הים ביחס לשנת 2019.

לקיפודי הים תפקיד חשוב בניקיון השונית. כיצד הם עושים זאת? מנקים מאצות המתחרות עם האלמוגים על אתרי התיישבות בשונית. כמו-כן, כ-1% מאוכלוסיית החוריריות באזור שפך תעלת הקינט נצפתה עם עיוות בשלד הגירני, שלא התרחש בעבר. ממצא נוסף שמעלה הדוח הוא כי לא ניתן עוד לצפות בעשב ים בעומק של כ-10 מטרים. היעלמות עשב הים בעומק זה, מהווה פגיעה אנושה בבית הגידול לדגים צעירים וחסרי החוליות.

המלצות והתייחסות המשרד להגנת הסביבה

פרופ' נגה קרונפלד שור, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ויו"רית הוועד המנהל של תוכנית הניטור, מציינת כי "ממצאי הניטור מראים כי למרות שים סוף הוא גוף מים גדול המשותף למספר רב של מדינות, עיקר ההשפעה על המערכת בשטח הימי של ישראל נובעת מפעילות שמקורה בישראל, ובנוסף לאלו ניכרים בדוח גם השינויים שעוברת המערכת הימית בשל משבר האקלים."