קטגוריה: בנק ישראל

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה על מנת למנוע תופעת אכמ שבו הבנק מחזיר צ'ק של לקוח ששלם עבור סחורה יש להשתמש בשירות בנק ישראל לבדיקת החמאות וחשבונות מוגבלים .  צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה  בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף חוק הגבלת שימוש במזומן . עסקאות מעל 11,000 חייבות להיות משולמות בצקים או כרטיסים אשראי או […]

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים תשלום שלא התקבל בגין סיבת אי כיסוי הוא אחת הבעיות הקשות של המשק הישראלי. כיום ניתן לפתור חלקית בעיה זו על ידי בדיקה בכלים של בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים המשבר הכלכלי 2020 הגדיל את כמות הצקים החוזרים המשבר הכלכלי בישראל ובעולם הגדיל את כמות […]