קטגוריה: חוק לצמצום השימוש במזומן

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה על מנת למנוע תופעת אכמ שבו הבנק מחזיר צ'ק של לקוח ששלם עבור סחורה יש להשתמש בשירות בנק ישראל לבדיקת החמאות וחשבונות מוגבלים .  צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה  בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף חוק הגבלת שימוש במזומן . עסקאות מעל 11,000 חייבות להיות משולמות בצקים או כרטיסים אשראי או […]

חוק לצמצום השימוש במזומן כמה מותר

חוק לצמצום השימוש במזומן כמה מותר לשלם חוק צמצום המזומן מאפשר לשלם רק חלק קטן מעסקאות במזומן . בכתבה זו חוק לצמצום השימוש במזומן כמה מותר לשלם  בהמשך העמוד מחשבון מזומן כמה מותר לשלם  כמה מותר לשלם במזומן לפי החוק החדש החוק החדש נועד לצמצם הון שחור ולאפשר למדינה לגבות יותר מיסים על ידי שימוש באמצעי […]