תגית: אישורים לצורך ניכוי מס

אישורים לצורך ניכוי מס רשות המיסים

אישורים לצורך ניכוי מס רשות המיסים ניכוי במקור על מנת לייעל את מאזן התשלומים בין לקוחות וספקים מאפשרת רשות המיסים להנפיק אישורים מס הכנסה ניכוי מס באמצעות אתר אינטרנט . בכתבה זו מדריך להפקת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים  עם דוגמאות חישוב אישורים לצורך ניכוי מס אישורים לצורך ניכוי מס במקור רשות המיסים  […]