תגית: אפליקציה לבדיקת צ'קים

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה

צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה על מנת למנוע תופעת אכמ שבו הבנק מחזיר צ'ק של לקוח ששלם עבור סחורה יש להשתמש בשירות בנק ישראל לבדיקת החמאות וחשבונות מוגבלים .  צקים חוזרים בנק ישראל בדיקה  בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף חוק הגבלת שימוש במזומן . עסקאות מעל 11,000 חייבות להיות משולמות בצקים או כרטיסים אשראי או […]