אישורים לצורך ניכוי מס רשות המיסים

אישורים לצורך ניכוי מס רשות המיסים ניכוי במקור

על מנת לייעל את מאזן התשלומים בין לקוחות וספקים מאפשרת רשות המיסים להנפיק אישורים מס הכנסה ניכוי מס באמצעות אתר אינטרנט . בכתבה זו מדריך להפקת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים  עם דוגמאות חישוב אישורים לצורך ניכוי מס

אישורים לצורך ניכוי מס במקור רשות המיסים 

אישור ניכוי מס במקור תקף רק אם הונפק על ידי אתר האינטרנט של רשות המיסים. את האישור יכול להנפיק כל אדם או גוף והוא נשלח לתיבת דואר אלקטרונית ישירות מאתר מס הכנסה.

האישור מנחה את המשלם כמה מס במקור יש לנכות מהחשבונית לתשלום ששלח לו הספק בעבור שירות או סחורה. פקיד השומה הוא זה שקובע איזו שיעור , אחוז מס , יש לנכות מהתשלום ולהעביר ישירות למס הכנסה. את יתרת התשלום יש להעביר ישירות לספק. 

שלבי הפקת אישורים מאתר מס הכנסה 

  1. הכינו את מספר לקבלת המידע יש למלא מספר תיק מס הכנסה או עוסק מורשה או מספר שותפות שאת אישור ניכוי המס שלו את/ה צריכי
  2. כנסו לאתר מס הכנסה רשות המיסים לאזור הייעודי ( קישור מטה מצורף ) 
  3. לאחר לחיצה על המשך אתר רשות המיסים יציג לכם את הנתונים החשובים על גבי המסך – פרטים מזהים של בעל התיק ,  שיעורי הניכוי , האם יש אישור ניהול ספרים וכן את תוקף האישורים
  4. מהמסך תוכלו לבקש העברת האישורים המלאים אל תיבת דואר אלקטרוני שתבחרו
  5. במידה והאישורים לא מגיעים לתיבת הדואר יש לבדוק את תיבת הספאם
  6. באמצעות האתר ניתן להפיק שני אישורים אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
  7. אם במידה כלשהי אינכם יודעים את מספר התאגיד ניתן להיעזר במחשבון איתור חברה לפי שם באתר רשם התאגידים 

"<yoastmark

להנפקת אישורי מס רשות המיסים אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – אישורי מס הכנסה  אישורים לצורך ניכוי מס  באמצעות אתר רשות המיסים כולל רשות המיסים אישור ניכוי מס במקור . זכרו האחריות להפקת האישור המעודכן הוא חל על משלם החשבונית. באמצעות האתר ניתן לבצע איתור כספים אבודים הר הכסף הפרטי שלך .