בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים

תשלום שלא התקבל בגין סיבת אי כיסוי הוא אחת הבעיות הקשות של המשק הישראלי. כיום ניתן לפתור חלקית בעיה זו על ידי בדיקה בכלים של בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים

המשבר הכלכלי 2020 הגדיל את כמות הצקים החוזרים

המשבר הכלכלי בישראל ובעולם הגדיל את כמות הצקים החוזרים מבלי שחלק מהחשבונות ייכנסו לקטגורייה של חשבון מוגבל בבנק. לכן בעלי עסקים רבים עברו לגבות כספים מלקוחות גם באמצעות אפליקציות תשלומים ועל אף העמלות – גבייה תשלומים בכרטיס אשראי. לצד זה מומלץ לפני אספקת שירות לבצע בדיקת חשבון מוגבל לצד בדיקת שיקים בנק ישראל

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים

על ידי מנוע חיפוש של בנק ישראל האחראי בין ביתר על הפיקוח על הבנקים והמדיניות המוניטרית , ניתן לאתר מראש 2 סוגים של שיקים שאמורים להיות ללא כיסוי ולקבל מהבנק הודעת אכע – אי כיסוי מספיק. זהות שירות נוסף בדומה להר הכסף

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים 

כיצד לבדוק לקוחות וחשבונות מוגבלים איתור חשבונות מוגבלים

  1. לפני קבלת שיק מלקוח יש לבקש צילום שיק 
  2. יש מי שמחמיר בנושא ואף טוען שיש לבדוק טרם מתן סחורה או שירות 
  3. יש להעדיף קבלת תשלום באמצעות כרטיס אשראי כרטיס חיובי מיידי או paypal 
  4. עם צילום השיק נפתח את מנוע חיפוש בנק ישראל שיקים ללא כיסוי וחשבונות מוגבלים
  5. במידת האפשר כדאי להעדיף תשלום במזומן גם במחיר של הנחה על המוצר או השירות 

איתור חשבון מוגבל וצק ללא כיסוי 

כנסו למנוע החיפוש של בנק ישראל והקישו את הפרטים הנדרשים לקבלת מידע על חשבון מוגבל או גרוע מזה חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות .  

בעלי חשבון מסוג מוגבל הם כאלו שחזרו להם לפחות 10 שיקים בשנה. על מנת לצמצם את התופעה פועל בנק ישראל תחת חוק צ'קים ללא כיסוי לקוח מוגבל. 

חשוב לדעת על חשבון מוגבל 

אתר בנק ישראל לא מפרסם את זהות לקוח מוגבל אלא רק את פרטי החשבון !

אותו דבר לגבי לגבי חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות מועד סיום תקופת ההגבלה.

המידע באתר האינטרנט של בנק ישראל לא כולל לקוחות מוגבלים בנסיבות חמורות, אשר טרם חלפו 60 ימים ממועד ההגבלה , ואף לא כולל מידע על לקוחות שערערו לבית המשפט בנוגע להגבלתם.

בדיקת חשבון מוגבל מבצעת הליך איתור חשבונות מוגבלים המתבססת על בדיקת צ'קים. לאור המשבר הכלכלי במדינת ישראל ובעולם , לאור הבידוד והחלת ומספר המובטלים במשק , בעל עסק שמקבל המחאה חייב ראשית לבצע בדיקה במרשם צ קים חוזרים בנק ישראל . 

בנק ישראל צ'קים חוזרים בדיקת לקוחות חשבונות מוגבלים הנחיות לבדיקת ואיתור של לקוחות מוגבלים או שיקים ללא כיסוי למניעת חזרה של שיקים בדיקה און ליין בנק ישראל