the curse of oak island season 6 episode 6

the curse of oak island season 6 episode 6

מחפשי אוצרות כמהים למצוא מתכות יקרות  the curse of oak island season 6 episode 6 עונה על ההגדרה

the curse of oak island season 6 episode 6

the curse of oak island season 6 episode 6

סיכום מלא של  the curse of oak island season 6 episode 6

בהתחשב בעובדה שהעונה מונה 30 פרקים עלינו להמתין עוד זמן רב לחשיפת הממצאים החשובים של עונה 6 . אוצר האי המקולל עונה 6 פרק 6 ממשיך את הקו המעולה והקצבי של העונה. 

מצד שני העונה הזו מתאפיינת בממצא אחד לפחות בכל פרק. לא פחות.

Precious Metal הוא לא פחות מאשר ממצא שובר שוויון. הוא מטלטל את ההיסטוריה הכתובה והמקובלת של העולם.

גילוי אמריקה על ידי קולמבוס הוא טאבו שהאקדמיה מונעת את שבירתו. יש לה את כל הסיבות הטובות  . דבקות בציר הזמן של היסטוריה שגויה, היא אבן יסוד לאקדמיה ולספרי ההיסטוריה הנפוחים מחשיבות.

האם האחים lagina יטלטלו את ההיסטוריה

העולם הדיגטלי מערער את הבסיס לתאוריות וניתוח המידע שיש לנו.

היכולת לבסס תאוריה היסטורית מושתת כיום על נגישות למידע ועל יכולת לבסס את הטענה באמצעות ממצאים ארכאולוגיים ועבודת שטח יקרה.

ריק ומרטי לגינה , יחד עם צוות curse of oak island מצויידים בכל הכלים , הידע , המימון ועבודת השטח הנדרשת.

בניגוד לטוענים אחרים , כמו אריך פוון דניקן  שחדר לתודעה ב 1968 עם מרכבות האלים , האחים לגינה מאוששים כל ממצא באמצעות כלים אקדמיים ומכוני מחקר באוניברסיטה ולכן הם הצליחו לחדור ללב הקונצנזוס.

חייזרים מן העבר משודרת אף היא בערוץ ההיסטוריה.

היא שובת לב , מעוררת מחשבה , חתרנית. היא לא הצליחה לחדור ללב הקונצנזוס מכיוון שהיא נעדרת את החותמת האקדמית . 

Precious Metal סיכום של הפרק האחרון עונה 6 ממצאים חשובים על האי ורמזים לפרקים הבאים של עונה 6 אוצר האי המקולל .